Een Mastjaar: veel meer vruchten dan gemiddeld

17de eeuwse Lindendreef krijgt onderhoudsbeurt

Opleiding kettingzaaggebruik

Op stap na storm Eunice

Witness van Arocha & Schraenen boven de kasteelvijver

Watou vindt zichzelf opnieuw uit, en wel met een XL-verjaardagseditie van de kunstzomer. We maakten een rondgang met debuterend curator Chantal Pattyn en het team dat ze vormde. ‘Na corona wil zo’n festival toch vooral genereus zijn?’

Bergenboomverzorging zorgde voor de installatie boven de kasteelvijver

Buiten verrast de installatie Witness van Arocha & Schraenen. Een patroon van zacht wiegende spiegels, in de vorm van een retina die verkleint of vergroot, is over de kasteelvijver gespannen. ‘De reflectie, het spel met perspectief en veranderend licht: het lijkt wel hun versie van de tuinen van Monet’, zegt Goesaert. ‘Witness biedt je de blik op de wereld waar we nu naar snakken: vertragen, kijken, je concentreren, aarden.’

Op de formule van de Watouzomers lijkt geen sleet te komen. Naar het concept van Gwy Mandelinck nestelde zich in deze uithoek jaar na jaar een tijdelijke pleisterplaats, op het snijpunt van beeld en taal. De discrete charme van een grensdorp en de bucolische sfeer, ver van het grootstedelijk gewoel: ze speelden in sourdine mee.

Lees het volledige artikel in De Standaard.

We stellen voor: onze nieuwe Knikmops

Eén of meerdere bomen aangeplant?

Heeft een team van onze boomverzorgers 1 of meerdere bomen aangeplant het afgelopen plantseizoen?

Na het aanplanten is het belangrijk dat de boom voldoende water krijgt vermits het wortelgestel nog onvoldoende ontwikkeld is. Het is de bedoeling dat u dit zelf opvolgt. Maar wij geven u graag enkele aanwijzingen mee.

Wanneer water geven?

Vanaf het ogenblik dat de boom in blad staat zal er ook water verdampen en heeft de boom behoefte aan water om te overleven. Factoren als zon, wind en hogere temperaturen versnellen de verdroging van de bodem. De compost- en/of mulchlaag aangebracht in de boomspiegel fungeert onder andere als buffer tegen uitdroging. De bodem onder deze laag moet minstens vochtig zijn, en is dus een goed controlepunt. Indien nodig kan u de mulchlaag aanvullen met een licht verteerbare compost of houtsnippers.

Vanaf het ogenblik dat het 7 opeenvolgende dagen onvoldoende geregend heeft, om de bodem te doordringen met vocht, moet u starten met water geven.

Hoe water geven?

 • Het is beter 1 maal veel water te geven dan 2 keer weinig zodat de wortelkluit volledig doordrongen is en niet enkel de bovenste laag bevochtigd wordt.
 • Geef 1 à 2 maal water per week tot de eerstvolgende, stevige regenbui.
 • Geef per boom, per watergift ongeveer 50 liter water, giet voldoende traag zodat het water de tijd heeft om in de bodem te dringen en niet wegvloeit.
 • Als er een druppeldarm gelegd werd, of u overweegt dit zelf nog te plaatsen, reken dan dat deze naargelang de druk op de leiding 6 tot 12 liter water per uur per meter darm afgeeft.

Na het eerste groeiseizoen

Het eerste groeiseizoen na aanplant is het opvolgen van de waterbehoefte essentieel voor het overleven van de bomen. De twee daaropvolgende groeiseizoenen is het ook belangrijk om bij aanhoudende droogte uw bomen water te geven, de frequentie mag u dan halveren.

U kan op eigen inzicht uiteraard zelf water geven. Plaatselijk zal het meer of minder regenen en ook naargelang de onmiddelijke omgeving zal het water dat bij uw boom terecht komt tijdens een regenbui verschillen (grote bomen en struiken rondom, niveauverschillen in de tuin, …).

Vakantie in eigen land: fietsen langs merkwaardige bomen

75 jaar na het einde van de 2de Wereldoorlog én omdat we – gezien corona – meer vakantie nemen in eigen land, bevelen we graag een fietstocht aan langs enkele merkwaardige bomen.

Bomen als stille getuige

De eerste Wereldoorlog was een van de bloedigste in de geschiedenis van Europa en ook in de Voorkempen heeft dit sporen nagelaten. Bomen ouder dan 100 jaar hebben beide wereldoorlogen en de daarbij horende bombardementen overleefd. Ze staan symbool voor het doorstaan van moeilijke tijden en continuïteit. Willen we deze oude bomen bewaren voor de toekomst, moet er streng op hun gezondheid worden toegezien. Via een boomtechnisch onderzoek en tomografiemeting kent men de stabiliteit van de boom en wordt een boomverzorgingsplan opgesteld.

Oorlogsveteranen in de Voorkempen: Bomen met een verhaal

In de Voorkempen werden op basis van een oproep 20 bijzondere bomen en evenveel verhalen geselecteerd. Collega Nik bracht de bomen in kaart en met de fiets.

Let op: een aantal van deze bomen zijn geen veteraanbomen, maar volwassen bomen. Een veteraanboom is (boomtechnisch gezien) een boom in de laatste levensfase, gekenmerkt door holtes, aantastingen, zwaar dood hout, een kroon die zich reduceert, …. Een honderjarige boom is per definitie niet perse een veteraanboom. Voor een eik zal dit in natuurlijke omstandigheden pas na een 400-tal jaar zijn. Voor een appelboom zal dit al na 50-60 jaar zijn. Bomen die in stresssituaties staan kunnen al veel sneller veteraan-kenmerken vertonen.

De naamgeving van dit project ‘oorlogsveteranen’ is daarom eerder een woordspeling dan een verwijzing naar de veterane fase van een boom. In deze context wordt er mee bedoeld: bomen die de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt (ouder dan 100 jaar zijn) en gelinkt worden aan een oorlogsverhaal van een plaatselijk figuur. Bij elke boom is namelijk een bord geplaatst dat het verhaal vertelt van een oorlogsheld en wat die heeft meegemaakt tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op alle bomen is een basis boomveiligheidscontrole (=VTA) uitgevoerd. Op basis van deze VTA zijn bij de meeste bomen een onderhoudssnoei uitgevoerd om de risico’s (dood hout en probleemtakken) weg te nemen zodat het veilig is om onder de bomen te komen om de info-borden te lezen.

Je kan de lijst terugvinden op de site van Erfgoed Voorkempen.

Erfgoed Voorkempen

Erfgoed Voorkempen is een samenwerking tussen negen gemeenten uit de Voorkempen. Het heeft als doel het onroerend erfgoed te behouden, beschermen en beheren.

Essen

 • Linde op Heuvelplein
 • Plataan bij Oude pastorie

Kalmthout

 • Cassenboom in de Cassenboomlaan
 • Beuk op domein van Gitok
 • Treurbeuk aan Strijboshof

Kapellen

 • Beuk in domein Wolvenbos

Schilde

 • Eik langs Antitankgracht
 • Linde in het Schildehof

Ranst

 • Eik langs Zandhovensesteenweg
 • Linde aan Rundvoorstraat (zandweg)
 • Linde aan Rundvoorstraat (rond punt)

Wijnegem

 • Linde in Wijnegempark
 • Kastanje aan’t Gasthuis

Wommelgem

 • Beuk in de Dennenlaan

Wuustwezel

 • Amerikaanse eik aan kerk in Gooreind
 • Treurbeuk in Gemeentepark
 • Eik aan Noordheuvel

Zoersel

 • Beuk in Kannunik Ullenstraat
 • Paardekastanje langs Jozef Henspad
 • Sequoia op domein ZNA Joostens

 

 

 

Populaire populier

De laatste zwarte populier van de provincie Antwerpen staat in de Dijlevallei in Muizen (Mechelen). Omdat hij zo zeldzaam is, werd het onderhoud tot eind 2018 gespreid over meerdere jaren. De provincie Antwerpen telt nog één zwarte populier. Deze is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelgrenzen te markeren. Vandaag is deze uitzonderlijke boom erkent als eerste houtig monument van de stad Mechelen.

Regionaal Landschap Rivierenland startte in februari 2019 met de voorlaatste fase van het snoeien van de populier, de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen.

In het verleden is de populier onderhouden als knotboom en daardoor vraagt hij nu extra zorg. De stam van vier meter breed is hol en op de knot zijn verschillende zware takken gevormd. “Om te voorkomen dat de boom bezwijkt onder het gewicht van de gesteltakken is het noodzakelijk dat de boom gesnoeid wordt”, zegt Charlotte De Wit, medewerker landschapszorg en erfgoed van Regionaal Landschap Rivierenland.

Omdat het risico te groot is dat de boom de zorgen niet overleeft wanneer de snoeibeurt in één keer gebeurt, werd een onderhoudsplan opgemaakt door Bergenboomverzorging.

Open Monumentendag 8 september

Tijdens Open Monumentendag vertelt de boom zijn levensverhaal en trakteert hij alle bezoekers op een gratis drankje en een leuk optreden. Daarnaast krijg je meer uitleg over de Samentuin Arcadia met boomgaard en bivakzone waarop de populier resideert.

Tijdens Open Monumentendag trakteert het enige erkende houtige monument van de stad Mechelen zijn bezoekers op een gratis drankje.

Herstel zeldzame boom gestart in 2012

De Europese zwarte populier langs de Dijle in Muizen (Mechelen) is de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen. De soort is in haar voortbestaan bedreigd. “Wij werken aan het behoud van het laatste autochtone exemplaar in de provincie Antwerpen. De uitvoering van het onderhoudsplan is gestart met de eerste snoeiwerken”, zegt Regionaal Landschap Rivierenland.

“De boom is onderhouden als knotboom en bevindt zich momenteel in een staat van achterstallig onderhoud. De stam is hol en op de knot zijn verschillende zware takken gevormd. Het risico op uitbreken van deze takken of het volledig instorten van de boom is reëel.” Omdat het risico groot is dat de boom deze herstelmaatregel niet overleeft wanneer die uitgevoerd wordt in één snoeibeurt, is een onderhoudsplan opgemaakt dat de werken spreidt over een achttal jaar.

Regionaal Landschap Rivierenland zet zich al enkele jaren in voor het behoud van het unieke erfelijke materiaal van bomen en struiken die van nature in Vlaanderen voorkomen. Zo worden zaden geoogst van deze planten van bij ons, en worden afzonderlijke exemplaren beschermd door aangepaste beheerwerken.

Wil je de hele historiek van deze zeldzame populier kennen?

Nieuwe zitbanken in het gemeentepark van Schoten

Bergenboomverzorging zorgde, in samenwerking met een boomkunstenaar, voor deze prachtige zitbanken in het gemeentepark van Schoten. Deze banken beschermen eveneens de gevoelige wortels van de beuken zodat er geen zware voertuigen meer op gaan staan.