Populaire populier

De laatste zwarte populier van de provincie Antwerpen staat in de Dijlevallei in Muizen (Mechelen). Omdat hij zo zeldzaam is, werd het onderhoud tot eind 2018 gespreid over meerdere jaren. De provincie Antwerpen telt nog één zwarte populier. Deze is meer dan 250 jaar oud en werd destijds aangeplant als hoekboom om perceelgrenzen te markeren. Vandaag is deze uitzonderlijke boom erkent als eerste houtig monument van de stad Mechelen.

Regionaal Landschap Rivierenland startte in februari 2019 met de voorlaatste fase van het snoeien van de populier, de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen.

In het verleden is de populier onderhouden als knotboom en daardoor vraagt hij nu extra zorg. De stam van vier meter breed is hol en op de knot zijn verschillende zware takken gevormd. “Om te voorkomen dat de boom bezwijkt onder het gewicht van de gesteltakken is het noodzakelijk dat de boom gesnoeid wordt”, zegt Charlotte De Wit, medewerker landschapszorg en erfgoed van Regionaal Landschap Rivierenland.

Omdat het risico te groot is dat de boom de zorgen niet overleeft wanneer de snoeibeurt in één keer gebeurt, werd een onderhoudsplan opgemaakt door Bergenboomverzorging.

Open Monumentendag 8 september

Tijdens Open Monumentendag vertelt de boom zijn levensverhaal en trakteert hij alle bezoekers op een gratis drankje en een leuk optreden. Daarnaast krijg je meer uitleg over de Samentuin Arcadia met boomgaard en bivakzone waarop de populier resideert.

Tijdens Open Monumentendag trakteert het enige erkende houtige monument van de stad Mechelen zijn bezoekers op een gratis drankje.

Herstel zeldzame boom gestart in 2012

De Europese zwarte populier langs de Dijle in Muizen (Mechelen) is de meest zeldzame inheemse boomsoort in Vlaanderen. De soort is in haar voortbestaan bedreigd. “Wij werken aan het behoud van het laatste autochtone exemplaar in de provincie Antwerpen. De uitvoering van het onderhoudsplan is gestart met de eerste snoeiwerken”, zegt Regionaal Landschap Rivierenland.

“De boom is onderhouden als knotboom en bevindt zich momenteel in een staat van achterstallig onderhoud. De stam is hol en op de knot zijn verschillende zware takken gevormd. Het risico op uitbreken van deze takken of het volledig instorten van de boom is reëel.” Omdat het risico groot is dat de boom deze herstelmaatregel niet overleeft wanneer die uitgevoerd wordt in één snoeibeurt, is een onderhoudsplan opgemaakt dat de werken spreidt over een achttal jaar.

Regionaal Landschap Rivierenland zet zich al enkele jaren in voor het behoud van het unieke erfelijke materiaal van bomen en struiken die van nature in Vlaanderen voorkomen. Zo worden zaden geoogst van deze planten van bij ons, en worden afzonderlijke exemplaren beschermd door aangepaste beheerwerken.

Wil je de hele historiek van deze zeldzame populier kennen?