Een mastjaar: veel meer vruchten dan gemiddeld

Wat is een mastjaar?

Een mastjaar is in de bosbouw en het natuurbeheer een benaming voor een jaar waarin bomen en planten veel meer vrucht dragen dan gemiddeld. Een mastjaar komt voor bijvoorbeeld beuken, eiken en kastanjes ongeveer eens in de vier jaar voor. Concreet wil dit zeggen dat bomen zoals eiken en beuken een overvloed aan vruchten produceren. Door het gewicht van deze grote hoeveelheid vruchten komt er een hoge spanning te staan op (gestel)takken. Dit in combinatie met de belasting die storm Eunice in februari teweeg heeft gebracht, kan het fenomeen “summer branch drop” plaatsvinden. Dit is het “plotseling” uitbreken van gehele (gestel)takken.

Het tijdig snoeien van uw eiken kan de kans hierop aanzienlijk verkleinen.

Summer Branch Drop

Door het verschijnsel ‘Summer Branch Drop’ kunnen er takken uit bomen waaien en plotselinge zomer takbreuken ontstaan. Een effect wat bij bomen op kan treden wanneer het een periode heet en droog is gevolgd door harde wind.

Naast plotselinge takbreuken waarschuwen wij ook voor omvallende dennenbomen op droge zandgronden. Een zanderige ondergrond is zo droog dat wortels niet langer grip hebben.