Eén of meerdere bomen aangeplant?

Heeft een team van onze boomverzorgers 1 of meerdere bomen aangeplant het afgelopen plantseizoen?

Na het aanplanten is het belangrijk dat de boom voldoende water krijgt vermits het wortelgestel nog onvoldoende ontwikkeld is. Het is de bedoeling dat u dit zelf opvolgt. Maar wij geven u graag enkele aanwijzingen mee.

Wanneer water geven?

Vanaf het ogenblik dat de boom in blad staat zal er ook water verdampen en heeft de boom behoefte aan water om te overleven. Factoren als zon, wind en hogere temperaturen versnellen de verdroging van de bodem. De compost- en/of mulchlaag aangebracht in de boomspiegel fungeert onder andere als buffer tegen uitdroging. De bodem onder deze laag moet minstens vochtig zijn, en is dus een goed controlepunt. Indien nodig kan u de mulchlaag aanvullen met een licht verteerbare compost of houtsnippers.

Vanaf het ogenblik dat het 7 opeenvolgende dagen onvoldoende geregend heeft, om de bodem te doordringen met vocht, moet u starten met water geven.

Hoe water geven?

  • Het is beter 1 maal veel water te geven dan 2 keer weinig zodat de wortelkluit volledig doordrongen is en niet enkel de bovenste laag bevochtigd wordt.
  • Geef 1 à 2 maal water per week tot de eerstvolgende, stevige regenbui.
  • Geef per boom, per watergift ongeveer 50 liter water, giet voldoende traag zodat het water de tijd heeft om in de bodem te dringen en niet wegvloeit.
  • Als er een druppeldarm gelegd werd, of u overweegt dit zelf nog te plaatsen, reken dan dat deze naargelang de druk op de leiding 6 tot 12 liter water per uur per meter darm afgeeft.

Na het eerste groeiseizoen

Het eerste groeiseizoen na aanplant is het opvolgen van de waterbehoefte essentieel voor het overleven van de bomen. De twee daaropvolgende groeiseizoenen is het ook belangrijk om bij aanhoudende droogte uw bomen water te geven, de frequentie mag u dan halveren.

U kan op eigen inzicht uiteraard zelf water geven. Plaatselijk zal het meer of minder regenen en ook naargelang de onmiddelijke omgeving zal het water dat bij uw boom terecht komt tijdens een regenbui verschillen (grote bomen en struiken rondom, niveauverschillen in de tuin, …).