Spectaculaire onderhoudswerken aan eeuwenoude waardevolle bomen spreken tot de verbeelding

Boombeheerplan onthult rijkdom

Om de veiligheid en de overleving van de 17de -eeuwse beschermde lindendreef voor de abdij van Tongerlo te garanderen, is in 2016 een boombeheerplan opgesteld. Hieruit blijkt dat deze veterane bomen een ongelooflijke rijkdom herbergen aan uniek genetisch materiaal, ecologische niches en cultuurhistoriek. Deze monumentale dreef behoort tot één van de oudste dreven van Europa en is bijgevolg uniek.

Het beheerplan voorziet dat de bomen periodiek onderhouden worden. Er wordt naar gestreefd om de bomen te verkleinen zodat een solide basis met een beperkte kroon behouden blijft. Indien de bomen vrij zouden uitgroeien, is het onvermijdelijk dat grote kroondelen uitscheuren waarbij de bomen ernstig beschadigd geraken of volledig verloren gaan. Bovendien vormen de bomen dan een onaanvaardbaar hoog risico. Dit alles kan vermeden worden door een goed periodiek onderhoud.

Het doordacht Boombeheerplan van Treexpert beschrijft welke actie er aan welke boom nodig is om te voorkomen dat de boom zware takken verliest en uit elkaar valt.

Tweede keer

In 2017 zijn de bomen een eerste keer sterk gesnoeid. In 2022 is het opnieuw tijd voor een volgende snoeibeurt.  Voorafgaand aan de snoei is een grondige evaluatie uitgevoerd door studiebureau Treexpert. De experten van Treexpert zijn European Tree Technicians (ETT) en gecertificeerde Veteran Tree Specialists (VetCert). Het is namelijk belangrijk dat de specifieke noden van de veteraanboom herkend worden. Bij de voorafgaande studie is elke boom in de winter van 2021/2022 individueel beoordeeld op zijn conditie en hergroei na de actie van 2017. Op basis van deze evaluatie is voor elke boom een uniek snoeiprogramma uitgewerkt.

Op 22, 23 en 24 juni zijn de bomen op basis van de voorafgaande studie een tweede keer gesnoeid door de firma Bergenboomverzorging onder begeleiding van Treexpert. De boomverzorgers van Bergenboomverzorging zijn European Treeworkers en gespecialiseerd in de uitvoering van gecompliceerde boomwerken. Na deze twee snoei zullen de veterane lindes weer een stap dichter bij hun uiteindelijke eindbeeld zijn en blijft de dreef veilig voor bezoekers.

Een unieke kans om oude bomen beter te leren kennen en te begrijpen. Hét leermoment bij uitstek, voor de boomverzorgers van Bergenboomverzorging en de boomexperten van Treexpert!